Ann Boman

Varm, skärpt och frisinnade kvinna och vän. Så lärde vi känna Ann. Vi har fått dela och delta i hennes aldrig sinande engagemang för ett jämställt samhälle.