Anna-Karin Johansson

I S:t Elavi kapell i Borgholm har begravningsgudstjänst hållits för Anna-Karin Johansson, Munka-Ljungby.