Arne Karlsson

I S:t Elavi kapell har begravningsgudstjänst hållits för Arne Karlsson, Borgholm.