Barbro Eriksson

I Södra kapellet har begravningsgudstjänst hållits för Barbro Eriksson, Kalmar.