Mari-Anne Fransson

I Föra kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Mari-Anne Fransson, Borgholm.