Sune Erlandsson

I Föra kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Sune Erlandsson, Föra.