Insändare: Nu måste alla ta sitt ansvar

Folkhälsomyndigheten bedömer att risk för allmän smittspridning i landet av covid 19 är mycket hög. Vi märker en stor oro i samhället, men för att hejda smittspridningen är det helt avgörande att alla gemensamt tar ansvar och bidrar på det sätt man kan. Varje insats spelar roll.
Landshövding Cecilia Schelin Seidegård.

På Länsstyrelsen Kalmar län, som också är beredskapsmyndighet i länet, gör vi allt vi kan för att gemensamt hantera krisen.

• Vi stöttar Region Kalmar län, som ansvarar för hälso- och sjukvård och det regionala smittskyddet, i deras arbete.

• Vi tar vårt samordningsansvar när det gäller att hålla kommuner och andra berörda i länet uppdaterade om läget, bland annat genom regelbundna samverkansmöten.

Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

• Vi deltar i den nationella samverkan mellan myndigheter och samarbetar också aktivt med andra länsstyrelser.

• I vårt eget arbete följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Medarbetare som är friska går till jobbet som vanligt. Den som är sjuk stannar hemma för att inte sprida smitta och vi begränsar vårt resande.

• Vi har tagit fram en handlingsplan för stort personalbortfall, för att kunna hantera våra mest samhällsviktiga uppdrag även om en stor andel av våra medarbetare skulle bli sjuka.

• Vi har initierat ett möte med länets företagarorganisationer för att diskutera hur vi kan hjälpas åt för att stötta näringslivet i regionen och skapa en framtidstro trots oro.

• Vi har hög tillit till våra expertmyndigheter. De har kunskapen, kompetensen, erfarenheten och kontaktnätet som gör dem bäst lämpade att avgöra hur samhället bör agera för att möta pandemin.

Som landshövding och chef för Länsstyrelsen Kalmar län, vill jag framförallt vädja till alla invånare att stötta våra äldre. Alla över 70 år bör undvika sociala kontakter tillsvidare. Äldre riskerar att bli allvarligt sjuka om de smittas av viruset, men fortsätt håll kontakten och framförallt hjälp dem med inköp och annat.

Det är också viktigt att följa expertmyndigheternas rekommendationer när det gäller hygien, sjukfrånvaro och annat. Lättast gör du det via folkhälsomyndighetens webbplats eller krisinformation.se.

Tillsammans kan vi genom kloka och ansvarsfulla insatser, varje dag, minska onödig smittspridning och skydda dem som är särskilt utsatta, samtidigt som vi värnar de verksamheter i samhället som vi har ansvar för. Balansen mellan att hålla smittan nere och hålla igång samhället är avgörande just nu.

Cecilia Schelin Seidegård

Landshövding

Läs mer

Öland

Kalmar län: Elva inlagda patienter

Region Kalmar uppdaterar kontinuerligt läget när det gäller antalet vårdtagare med anledning av covid-19.

Coronavirus

Första dödsfallet i covid-19 i Kalmar län

Det senaste dygnet fick länet sitt första dödsfall i covid-19. Det gäller en man i 85-årsåldern som avlidit.

Coronavirus

Covid-19: Två smittade på särskilt boende

Två personer på ett särskilt boende i länet har under onsdagen bekräftats smittade med det nya coronaviruset.

Öland

Borgholms kommun söker vikarier

Borgholms kommun är i behov av fler timvikarier.

Insändare

Replik: Allt fler nöjda med kollektivtrafiken i länet

Nyligen gjorde jag ett studiebesök på Öland tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i Mörbylånga Matilda Wärenfalk. Som relativt nytt regionråd med ansvar för kollektivtrafiken är det viktigt att på plats förhöra mig om behov och synpunkter. I allmänhet vill jag utveckla och stärka dialogen mellan resenärer, kommuner och Kollektivtrafiknämnd. KLT ska alltid vara öppna för dialog. Som jag ser vårt uppdrag är det att få vardagslivet att fungera så smidigt som möjligt i hela länet.

Öland

Ledare: ”Det handlar om omtanke för 26 000 ölänningar och 3 800 företag”

”Vi hjälps åt! Vi fixar det tillsammans!”