Replik: Allt fler nöjda med kollektivtrafiken i länet

Nyligen gjorde jag ett studiebesök på Öland tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i Mörbylånga Matilda Wärenfalk. Som relativt nytt regionråd med ansvar för kollektivtrafiken är det viktigt att på plats förhöra mig om behov och synpunkter. I allmänhet vill jag utveckla och stärka dialogen mellan resenärer, kommuner och Kollektivtrafiknämnd. KLT ska alltid vara öppna för dialog. Som jag ser vårt uppdrag är det att få vardagslivet att fungera så smidigt som möjligt i hela länet.
Peter Wretlund och Matilda Wärenfalk åkte buss på södra Öland.
Foto: Arkiv

Ledarsidan framför flera konkreta frågor som jag ska försöka besvara. Men låt mig först förklara följande: KLT har ett mycket omfattande uppdrag. Varje dag reser 35 000 kunder med oss. Omfattningen på både antalet resenärer, hållplatser och trafikslag (buss, tåg och serviceresor) gör att jag självklart som ordförande inte kan känna till alla enskilda hållplatser och tidtabeller. Det är helt enkelt inte möjligt. Men jag försäkrar ledarsidan och Ölandsbladets läsare att jag alltid gör mitt bästa och försöker sätta mig in i de frågeställningar som är aktuella att hantera. Jag vill också uppmärksamma läsarna om att andelen nöjda resenärer ökar varje år. Hela 85 procent uppgav sig vara nöjda med den senaste resan med Kalmar länstrafik. Länets kollektivtrafik har i en jämförelse bland andra regioner en topplats i och med detta fina resultat. Jag är självklart stolt över att KLT ligger bra till men jag är inte nöjd. Vi ska fortsätta arbetet med att ständigt förbättra servicen, bemötandet och reseupplevelsen. Det är också så att allt fler väljer att resa med Kalmar länstrafik. Under 2019 slog vi faktiskt rekord. Totalt utfördes nästan 11,3 miljoner resor. På tio år har det kollektiva resandet i Kalmar län ökat med nästan 70 procent.

Nu ska jag svara på ledarsidans konkreta frågor:

Det finns enligt tidtabellen 15 resmöjligheter mellan Färjestaden och Borgholm varje dag utan att behöva åka över bron.

Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Bussförbindelsen till Guldfågeln i Mörbylånga togs bort eftersom den hade mycket få resenärer, ofta gick den helt tom. Så kallade industriturer minskar då resenärerna istället väljer den starka trafiken och går eller cyklar den sista biten. Om kommunen vill ha tillbaka trafiken finns det givetvis möjlighet att köpa till turer.

När det gäller bokning av närtrafik kommer tidigare bokningstider tillbaka från och med den 1 april 2020.

Varför finns det inte ens en hållplats vid Träffpunkt Öland? Den används av den kommersiella trafiken och KLT trafikerar Möllstorp med både linje 105 och 404 med upp till kvartstrafik om man vill ställa bilen och pendla till Kalmar. Det är 100 meter mellan parkeringen och hållplatsen.

Det är enligt KLT exakt 1 km mellan hållplats Vickleby och Capellagården. Det finns även turer med linje 103 morgon och eftermiddag samt skolskjutslinjerna mitt på dagen inifrån Vickleby. KLT har idag ett högre resande totalt från Vicklebyområdet än vad vi hade med gamla trafiken innan 2015.

Seniorkortet är ett erbjudande för äldre personer att åka billigare under lågtrafik. Reglerna är samma i hela länet. Viktigt att veta är att peaktiden (dvs när flest reser) inte styrs av situationen i Kalmar. Även på Öland går barnen i skolan och hämtas och lämnas under denna tid. Inom kort kommer dessutom en ny förbättrad produkt att lanseras för länets pensionärer som vill åka kollektivt.

Jag vill även förtydliga att det visst går att resa mellan Algutsrum och Mörbylånga. KLT kör flera turer åt Mörbylånga kommun i skoltrafiken på sträckan som är öppen för allmänheten.

Jag vill avslutningsvis säga att kollektivtrafiken är långt ifrån perfekt. Mitt politiska engagemang handlar om att vilja förbättra och göra det möjligt för fler att resa kollektivt, detta inte minst för invånarna på Öland.

Peter Wretlund (S)

Regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden

Läs mer

Öland

Konkurs för anrikt Ölandsföretag: ”Vi är alla bestörta!”

Coronavirus

”Min bedömning är att vi redan nu har en samhällsspridning på andra platser”

Region Kalmar kan inte provta alla de vill, men bedömer att det finns samhällsspridning av covid-19 på fler platser än i Torsås.

Coronavirus

Första dödsfallet i covid-19 i Kalmar län

Det senaste dygnet fick länet sitt första dödsfall i covid-19. Det gäller en man i 85-årsåldern som avlidit.

Öland

Aktiv start på ny park: ”Tiden är inne”

Nio års väntan är nästan över.

Öland

Ledare: ”Det handlar om omtanke för 26 000 ölänningar och 3 800 företag”

”Vi hjälps åt! Vi fixar det tillsammans!”

Öland

Öland Live: Följ och påverka nyheterna på ön!

Ölandsbladet testar idag ett nytt sätt att förmedla nyheter och ta emot läsarnas reaktioner. Det kallas Öland Live, där läsaren kan följa vad som händer på Öland just i detta nu.