1. Avdelningararrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Vad vinner man på att behålla sexorna på mellanstadieskolorna?

Vi Kristdemokrater har samma uppfattning som förra gången frågan behandlades i fullmäktige och vill anföra följande skäl för att låta sexorna gå färdigt hela mellanstadiet innan de flyttar till en högstadieskola.
”Kristdemokraterna vill därför att Slottsskolan får bli en ren högstadieskola för årskurs 7-9”, skriver Marwin Johansson.

Stadier - Vår grundskola är indelad i tre stadier. 1-3, 4-6 och 7-9. Det naturliga är att man får gå klart hela mellanstadiet innan man byter skola. Det innebär att man får ett år till och hinner bli mer mogen innan man börjar högstadiet vilket skapar en ökad trygghet för både barn och föräldrar.

Betyg och Nationella prov – I årskurs sex får eleverna sina första betyg som ska spegla deras måluppfyllelse för hela mellanstadiet åk. 4-6. Det bästa är att den lärare som har haft eleven i årskurs fyra och fem också får göra nationella proven i årskurs sex och sedan stå för den samlade bedömningen när betyg ska sättas för eleven.

Rasterna – På låg och mellanstadieskolorna är det mycket lek och rörelse på rasterna. Tyvärr upphör ofta det när eleverna kommer till högstadiet. Ett samhällsproblem idag är för mycket stillasittande därför är det mycket positivt att de får ett år till med fotboll och andra aktiviteter på rasterna. Forskning visar också att rörelse främjar inlärningen.

Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på olandsbladet.se, appen MinÖlandsbladet och e-tidning tis, tors, lör. Endast 1 krona första månaden! (ord pris 99 kr)

Moderna språk och hemkunskap – Det går att hitta lösningar på dessa två ämnen som är nya i årskurs sex. Man kan åka in till Slottsskolan ett par gånger i veckan och läsa dessa ämnen där och använda deras specialsalar för hemkunskap. Då får eleverna träffa på sina blivande klasskamrater från de andra skolorna och får också känna på miljön vilket skapar ökad trygghet och det blir en mjuk övergång till högstadiet.

Elevhälsan och Förebyggande teamet. Elevhälsan och förebyggande teamet har framfört sina synpunkter gällande deras oro över årskurs 6 på Slottsskolan. Vi borde ta deras signaler på allvar och inte bara tittat på vilket alternativ som verkar billigast på kort sikt.

Kostnaden för att flytta sexorna från Slottsskolan som presenterades i utredningen var det flera som reagerade på:

•Busskostnaderna borde rimligtvis sjunka istället för att öka när det bara blir fråga om två resor till Slottsskolan istället för fem som det är idag.

• Gärdslösa skola har tillräckligt med lokaler för att rymma sexorna eftersom man har gjort om en slöjdsal till ett klassrum och har slöjd på en annan skola. Detta framkom inte helt tydligt i utredningen där det såg ut som det skulle kosta 2,4 miljoner extra.

• Personalkostnaderna borde inte bli högre om eleverna undervisas ute på mellanstadieskolorna eller på Slottsskolan. Vi har haft sexor tidigare på mellan-stadieskolorna och det gick bra.

• Om det skulle bli lokaler över på Slottsskolan som inte behövs till undervisning så går det säkert att använda dem till administrativa lokaler vilket det verkar vara ont om inom kommunen.

•Vi betalar idag 14 miljoner i interkommunala avgifter. Hur stor del av dessa som beror på att man som föräldrar väljer att placera sina barn i annan kommun p.g.a. att man inte vill ha åk. 6 i en högstadiemiljö är svårt att säga men för en del är detta avgörande när man väljer skola. Placering av årskurs sex på en mellanstadieskola skulle kunna bidra till att minska denna kostnad.

Kristdemokraterna vill därför att Slottsskolan får bli en ren högstadieskola för årskurs 7-9 och att sexorna får gå klart sexan på sin mellanstadieskola. Vi får hoppas att det efter den nya utredningen kan bli en majoritet i fullmäktige för en sådan lösning.

Marwin Johansson

Gruppledare KD Borgholm

Madeleine Karström

Ersättare utbildningsnämnden