542 kilos pumpa vann i Löttorp

På lördagen var den årligen återkommande pumpatävlingen under skördefesten i Löttorp. Tre deltagare ställde upp i tävlingen med stora pumpor.
Foto: Carin von Post