”Årets skolbudget blev försenad”

– Vi har inte brutit mot några regler, skollagens krav är att fristående skolor skall få besked om skolpengen senast ett par dagar före årsskiftet.
Foto: Arkiv