Årsmöte för SPF Nordöland

Torsdagen den 6 februari höll SPF Nordöland årsmöte i Löttorps bygdegård. Ordförande Karin Borgvall hälsade alla välkomna och konstaterade att det var rekord i mötesdeltagare