Återställd mosse håller kvar vattnet

En och en halv månad längre stannar vattnet kvar innan det rinner ut i Östersjön. Den bedömningen gör Jörgen Ohlsson på Norra Kvinneby gård, sedan Frösslundamossen har restaurerats.
Foto: Maria Wiell