Båtklubbens val - vill in på Beijers-tomten

Trångbott i dag och behovet av nytt, och helst nära vattnet, är skriande stort.
Hur detta ska lösas har Borgholms Båtklubb tankegångar om.