Beslut: Återremiss för äldreboende i Färjestaden

Det blev ett långt fullmäktigemöte som ändå hann avslutas i tid. En av de hetare frågorna gällde ärendet boendeplatser för äldreomsorg, ett ärende som oppositionen begärde återremiss på och som skickas tillbaka till kommunstyrelsen.
Foto: Natalia Johansson