1. Avdelningararrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Branten: Länsstyrelsen slår tillbaka – ”Ingen risk för spridning”

Länsstyrelsen hävdar att de döda träden i branten inte kan sprida almsjuka men utesluter inte att åtgärder kan göras i branten. Värdefulla landsnäckor kan dock vara ett hinder.
Länsstyrelsen utesluter inte att åtgärder görs i branten men hänsyn måste tas till bland annat de värdefulla landsnäckorna som bor där.
Foto: Alexander Jensen

Borgholms kommun vill ta bort de döda träden i branten nedanför Borgholms slott. De tycker att det dels är fult men hävdar också att de kan sprida almsjuka till kommunens friska almar.

– Vi bedömer inte att det finns någon spridningsrisk av almsjuka till andra träd i det området. Almsjukan sprids via almsplintborren som flyger vidare till andra träd och kan på det viset sprida smittan vidare. Det kan också smittas genom rotkontakt med andra träd, säger Åsa Johansson, chef på naturskötselenheten på länsstyrelsen.

– Men om träden redan är döda finns det ingen risk. Då har almsplintborren redan flugit iväg, fortsätter hon.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på olandsbladet.se, appen MinÖlandsbladet och e-tidning tis, tors, lör. Endast 1 krona första månaden! (ord pris 99 kr)

Hur ser ni på de vill att träden tas bort för utseendets skull?

– Just nu pågår arbete med att revidera skötselplanen för hela Borga hage och vi för en dialog med både fastighetsverket och kommunen. Där ingår även det här området och hur vi ska hantera det framöver.

Finns det några hinder för att inte ta bort träden?

– Död ved är bristvara och just i den här branten finns det värdefulla landsnäckor som är beroende av skugga och jämnt mikroklimat. Man kan säga att det varken får bli för blött eller att marken inte torkar ut.

– Det bästa hade givetvis varit om almskogen stod kvar och var frisk. Men så är det inte och då får vi titta på vilka åtgärder vi kan göra istället. De träd som ligger ger också stabilitet och minskar risken för stenras i branten.

– Det är för tidigt att säga hur det kommer att bli. Vi får titta på det tillsammans med Borgholms kommun och fastighetsverket.