Bridge, Solvändan

SPF Solvändans bridgegäng, Färjestaden har den 26 februari spelat partävling på Eken med 22 deltagande par. Medelpoäng 240.