BTE bygger än mer på Bosams-tomten

Ska bygga på Resedan 11, men först än mer byggnation på Bosams-tomten.
Det lokala byggföretaget BTE fortsätter sin satsning på flerbostadshus.