Covid-19: Två smittade på särskilt boende

Två personer på ett särskilt boende i länet har under onsdagen bekräftats smittade med det nya coronaviruset.
Två personer på ett särskilt boende i länet har under onsdagen bekräftats smittade med det nya coronaviruset.

Under gårdagen inledde infektionskliniken vid Länssjukhuset i Kalmar på uppdrag av Smittskydd och Vårdhygien slumpmässiga regelbundna provtagningar på särskilda boenden och äldreboenden i länet för att snabbt kunna upptäcka smitta innan den hunnit spridas bland de boende.

Under onsdagen kom svar tillbaka efter tisdagens provtagning. Det visade sig då att två personer vid ett särskilt boende i länet var smittade av det nya coronaviruset. Det gäller dels en man i 85-årsåldern och dels en kvinna i 90-årsåldern.

– Under dagen har vi informerat personalen på boendet och inlett kontaktspårning. Genom att tidigt hitta smitta och stoppa spridning kan vi rädda liv bland våra äldre, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

18 personer har hittills bekräftats smittade i Kalmar län. Av dessa är sex personer inlagda på sjukhus, ingen patient är i behov av intensivvård. Till och med tisdagen hade 260 personer provtagits i länet för covid-19.

På sjukhusen i länet pågår för närvarande förberedelser för att vid behov skapa fler vårdplatser för covid-19-patienter. Det handlar också om att kunna öka antalet IVA-platser kraftigt.

Folkhälsomyndigheten har gjort en prognos som i sitt yttersta läge för Kalmar län skulle innebära att det skulle behövas cirka 90 vårdplatser och 30 IVA-platser för covid-19-patienter.

– Det gemensamma målet är att jämna ut kurvan genom effektiva åtgärder som hindrar smittspridning, då ska vi inte hamna där. Vi har ett gynnsamt läge i Kalmar län jämfört med övriga landet, i dagsläget vårdas ingen på intensivvårdsavdelningen. Men vi har också beredskap för ett värsta scenario, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Läs mer

Öland

Kalmar län: Elva inlagda patienter

Region Kalmar uppdaterar kontinuerligt läget när det gäller antalet vårdtagare med anledning av covid-19.

Coronavirus

”Min bedömning är att vi redan nu har en samhällsspridning på andra platser”

Region Kalmar kan inte provta alla de vill, men bedömer att det finns samhällsspridning av covid-19 på fler platser än i Torsås.

Coronavirus

Första dödsfallet i covid-19 i Kalmar län

Det senaste dygnet fick länet sitt första dödsfall i covid-19. Det gäller en man i 85-årsåldern som avlidit.

Insändare

Replik: Allt fler nöjda med kollektivtrafiken i länet

Nyligen gjorde jag ett studiebesök på Öland tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i Mörbylånga Matilda Wärenfalk. Som relativt nytt regionråd med ansvar för kollektivtrafiken är det viktigt att på plats förhöra mig om behov och synpunkter. I allmänhet vill jag utveckla och stärka dialogen mellan resenärer, kommuner och Kollektivtrafiknämnd. KLT ska alltid vara öppna för dialog. Som jag ser vårt uppdrag är det att få vardagslivet att fungera så smidigt som möjligt i hela länet.

Insändare

Insändare: Nu måste alla ta sitt ansvar

Folkhälsomyndigheten bedömer att risk för allmän smittspridning i landet av covid 19 är mycket hög. Vi märker en stor oro i samhället, men för att hejda smittspridningen är det helt avgörande att alla gemensamt tar ansvar och bidrar på det sätt man kan. Varje insats spelar roll.

Öland

Ledare: ”Det handlar om omtanke för 26 000 ölänningar och 3 800 företag”

”Vi hjälps åt! Vi fixar det tillsammans!”