Foderkrisen - ministerns svar till de öländska bönderna

Ett transportstöd till de öländska bönderna känns nu långt borta, efter att landsbygdsministern Jennie Nilsson svarat på Länsstyrelsens vädjan. Till ATL svarar hon att det finns gott om foder att köpa inom rimligt transportavstånd, ett ”stort utbud har gjort att priserna för närvarande ligger på en betydligt lägre nivå jämfört med fjol”.
Landsbygdsminister Jenny Nilsson (S) öppnar knappast för ett transportstöd.
Foto: Tomas Nyberg

Efter krismöten kring bristen på foder vädjade Länsstyrelsen i Kalmar tidigare i veckan om stöd till lantbrukarna på Öland som drabbats hårt av den torra sommaren.

– Det stora problemet är att likviditeten för många lantbruksföretag redan nu är ansträngd. Då kan ett transportstöd vara avgörande för många lantbrukare, säger landsbygdsdirektör Karin Bergman.

Men, landsbygdsministern tycks inte vara enig i den analysen. Tidningen ATL har nu fått ett skriftligt svar från Jennie Nilsson. Hon förstår ”att situationen för de enskilda företagarna i vissa fall är mycket problematisk”. Men. Kostnaderna som uppkommer på grund av transporter av foder är relativt små, satta i relation till den totala kostnadsmassan på lantbruksföretagen och jämfört med hur kostnader och intäkter normalt varierar på ett jordbruksföretag, enligt Jennie Nilsson.

Hon konstaterar dessutom att avståndet till områden med normal tillgång på foder är mycket mindre än torråret 2018.

”Stort utbud har gjort att priserna för närvarande ligger på en betydligt lägre nivå jämfört med fjol”.

Läs mer

Öland

Beslut i fullmäktige rivs upp: Politisk överenskommelse om nytt äldreboende

Ett omdiskuterat beslut i kommunfullmäktige om framtida särskilt boende för äldre rivs upp. Det är en av de punkter som den politiska majoriteten och Moderaterna i Mörbylånga kommun kom fram till under ett möte på tisdagsförmiddagen.

Öland

Slåtteräng rensades på stormfällda träd och grenar

När stormen Laura drog fram för en tid sedan blåste träd och grenar i mängd ner på slåtterängen Rune Jons-äng i Kalkstad. På fredagsförmiddagen gjorde femtontalet personer gemensam sak med räfsor och sågar för att rensa undan det värsta.

Insändare

Replik: Allt fler nöjda med kollektivtrafiken i länet

Nyligen gjorde jag ett studiebesök på Öland tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i Mörbylånga Matilda Wärenfalk. Som relativt nytt regionråd med ansvar för kollektivtrafiken är det viktigt att på plats förhöra mig om behov och synpunkter. I allmänhet vill jag utveckla och stärka dialogen mellan resenärer, kommuner och Kollektivtrafiknämnd. KLT ska alltid vara öppna för dialog. Som jag ser vårt uppdrag är det att få vardagslivet att fungera så smidigt som möjligt i hela länet.

Coronavirus

Corona: Öppet brev till invånarna i Mörbylånga kommun

På måndagen har kommunledningen i Mörbylånga skrivit ett brev till alla medborgare med anledning av det rådande läget med coronaviruset. ”Vi går igenom det här tillsammans - och tillsammans kan vi hjälpa och stötta varandra!”

Öland

Börskrönika: H&M drar in aktieutdelningen

Det är uppenbart att både ledande medicinprofessorer och de som kallas finansanalytiker och aktieexperter inte har en aning om när botten är nådd, coronan försvinner och därmed aktiekurserna också återhämtar sig.

Öland

Borgholm: ”Partipolitikens skiljelinjer blir för ett tag mindre viktiga”

De politiska partierna i Borgholms fullmäktige har tillsammans satt samman ett dokument hur man ska jobba tillsammans i Coronakrisen.