Förälder upprörd över skolskjutsar

En förälder i Gårdby är upprörd efter att flera elever fått information om att de inte får någon skolskjuts. Föräldern lugnas dock av verksamhetschefen.
Foto: Arkiv