Förbjuds ha djur - vanvård av hästar

Djuren hos en bonde i Mörbylånga kommun har farit så illa att länsstyrelsen förbjuder personen att ha någon typ av djur framöver.
– Du saknar förmåga eller vilja att ta hand om djur.
Hästarna hade inte fått nödvändig vård och varit magra. Bilden tagen vid ett annat tillfälle.
Foto: pipalana

Bonden har fått kritik sedan 2008, till att börja med nere i Skåne. När det gäller problemen på Öland har det bland annat handlar om att hästar inte fått nödvändig vård, att det skaderisker samt att djuren varit magra. Bonden har dessutom fått kritik för djurhållningen av får och burfåglar.

Bristerna har varit så allvarliga att Länsstyrelserna i Skåne och Kalmar riktat förläggande och förbud vid tio tillfällen.

– Du saknar förmåga eller vilja att ta hand om djur i enlighet med djurskyddslagstiftningen. Förbudet är inte tidsbegränsat utan tills vidare, skriver Länsstyrelsen i Skåne nu.

Förbudet gäller alla typer av djurslag. Länsstyrelsen konstaterar att det funnits allvarliga brister i djurutrymmena. De var inte tillräckligt rena och djuren hade inte tillgång till ren och torr liggplats. Sjuka djur har inte fått nödvändig vård. Djuren har inte fått tillräckligt med foder för att ha normalt hull. Dessutom saknades tillstånd för djurhållning och transporter.

Då bonden inte vidtagit nödvändiga åtgärder trots påpekande, beslut och tidigare förbud anser Länsstyrelsen att tillsyn och vård allvarligt försummats. Därför förbjuds bonden nu att ha hand om djur:

– Du har i din djurhållning haft brister gällande grundläggande minimikrav som ställs i all slags djurhållning enligt djurskyddslagen.

Ytterligare ett fall av brott mot djurskyddslagen på Öland den här veckan:

Läs mer

Sport

Silly season: IFK breddar – plockar målvakt från Böda/Högby

Från Böda/Högby till IFK Borgholm.

Öland

Chrous Mixtus ser fram emot Amerikakväll

Chorus Mixtus hade på måndagskvällen sitt årsmöte i Cirkelhuset i Löttorp. Det hanterades elegant av kvällens ordförande Johan Barkevall.

Öland

Börskrönika: Europas börser / börjar nu falla

För ett par decennier sedan gick en våg genom näringslivet, företagen skulle binda så lite kapital som möjligt i lager. ”Just in time” var slagordet. Istället skulle transporter ila från underleverantörer till sammansättningsfabriker med rätta komponenter i exakt tid - så sent som möjligt men alltid i tid.

Öland

Peter Boström: ”Vi har faktiskt Kalmar att tacka för att vi är vi!”

Det är tur att vi har Kalmar. Kalmar är på något sätt det som förenar oss ölänningar.

Insändare

Insändare: Olagligheter kring kooperativt äldreboende?

Politiken är överens om behovet av ett nytt särskilt boende i Mörbylånga kommun. Men vänstermajoriteten har fastnat för ett koncept med kooperativa hyresrätter (KHR), som en marknadsaktör har presenterat för dem. Nu vill man att fullmäktige ska besluta om upphandling av en ”samarbetspartner”, som bland annat ska bilda en ekonomisk förening för byggnation och drift av ett särskilt boende om 48 platser.

Öland

Personal på äldreboende avstängd: Knäade och tvingade ner äldre på golvet

När en boende på ett äldreboende i Mörbylånga kommun lyfte en knytnäve och knäade en personal gick denne till motattack. Det slutade med att två arbetskamrater fick ingripa för att rädda situationen.