Generationsskifte när Niklas tar över Norrgården

Ventlinge Norrgård är ett begrepp. Kanske inte så mycket för själva lantbruket, men desto mer för gårdsbutiken, löktavlan och majslabyrinten.
Foto: Maria Wiell