Gycklare och cirkus på dagarna – ingen eldshow på natten

Efter flera år med eldshow på konstnätterna ändrar Eketorps borg inriktning. Liksom i somras är det barnen som står i centrum för programmet.
Foto: Gabriel Soderbladh