Han projektleder hamnutvecklingen: ”Vill skapa attraktiva hamnar”

I måndags startades en förstudie med den tidigare Cementa-anställde Johan Persson i ledningen. Under tre månader ska han undersöka hamnarna i kommunen, både de privata och de kommunala. Syftet är att öka hamnarnas potential samt att öka attraktionskraften för både boende och besökare.
Foto: Malin Edeborg