Här ska kommunen bygga skatepark

Skatepark istället för allaktivitetspark - Borgholm ritar om kartan för uteaktiviteter.
Den under många år efterfrågade skateparken ser nu ut att hamna i parken mellan Tullgatan och Netto.