Hembygdsförbund stödjer Kvarnföreningens utbildning

När man hörde att Kvarnföreningen saknade en del medel för att på ett fullgott sätt kunna genomföra utbildningen, tog Hembygdsförbundet en kontakt.
Foto: Peter Boström