Henric Borgström: Aktiebörserna startade med rädsla

Coronaviruset sprider sig också in på världens aktiebörser när rädslan stiger i land efter land, pessimismen ökar.