Klart – nu kan du syna matsyndare

Nu är den sjösatt, Borgholms nya giv där resultaten av genomförda livsmedelskontroller kan skådas på kommunens hemsida.
– Än så länge väldigt basic, säger miljö- och byggnadsnämndens ordförande Joel Schäfer (S).
Utförda livsmedelskontroller i Borgholm finns nu utlagda på kommunens hemsida.
Foto: unknown

I slutet av oktober förra året kunde Ölandsbladet berätta att miljö- och byggnadsnämnden fattat beslut om att införa ett ”ratingsystem” – utförda livsmedelskontroller skulle ut på nätet.

– Där det ska framgå vilken verksamhet som kontrollerats, när, syftet med kontrollen samt utfallet där de tre kriterierna är godkänd, återbesök och förbud. Vill du sedan läsa mer om någon specifik verksamhet kan man begära ut det ärendet, förklarade nämndordförande Joel Schäfer (S) då.

Nu är systemet igång. Via några klick på kommunens hemsida – eller genom att gå direkt på ”www.borgholm.se/resultat_livsmedelskontroller/” får den som letar bra koll på aktuella ärenden, från dags dato och ett år tillbaka.

– Som jag sa då i oktober är syftet dels att höja kvaliteten på livsmedelshanteringen, dels att konsumenten ska kunna göra ett medvetet val. Den här informationen är redan offentlig och nu kan den nås på ett enklare sätt, säger Joel Schäfer i dag.

Inspektioner 2019

Totalt antal kontroller: 453
Antal planerade kontroller: 323
Antal uppföljande kontroller: 123
Totalt antal kontroller med avvikelse:180
Uppföljande kontroller med avvikelse: 50
Andel uppföljande kontroller med avvikelser: 41%
Antal föreläggande: 2
Antal förbud:2
Antal inkomna misstänkta matförgiftningar: 9
Totalt antal klagomål: 21

Sidan kommer att uppdateras en gång i veckan och om cirka ett år stundar utvärdering.

Samtidigt konstaterar Joel Schäfer att det som gått under namnet ratingsystem i de kommunala beslutsgångarna inte är det i ordets rätta bemärkelse.

– Uppdraget till förvaltningen var att utreda ett ratingsystem och det utmynnade i detta och detta är mer att beskriva som livsmedelsstatus hos de olika verksamheterna. Och det är positivt att det är så få avvikelser (se faktaruta), uppenbart är det generellt god livsmedelshantering i kommunen.

Reaktioner från näringen och andra?

– Inget negativt på detta, bara positivt.

Läs mer

Öland

Borgholm: ”Näringslivet är det viktigaste vi har”

– Likviditeten är det största problemet. Nu hjälper vi till att kapa kostnaderna för våra medlemmar.

Coronavirus

Borgholm: Kommunen köper in mer konst

Borgholms kommun har beslutat sig för att utöka konstinköpen, som ett led i att stötta lokala konstnärer.

Öland

Aktiv start på ny park: ”Tiden är inne”

Nio års väntan är nästan över.

Insändare

Replik: Allt fler nöjda med kollektivtrafiken i länet

Nyligen gjorde jag ett studiebesök på Öland tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i Mörbylånga Matilda Wärenfalk. Som relativt nytt regionråd med ansvar för kollektivtrafiken är det viktigt att på plats förhöra mig om behov och synpunkter. I allmänhet vill jag utveckla och stärka dialogen mellan resenärer, kommuner och Kollektivtrafiknämnd. KLT ska alltid vara öppna för dialog. Som jag ser vårt uppdrag är det att få vardagslivet att fungera så smidigt som möjligt i hela länet.

Öland

Borgholm: Kulturskolan bjuder på digitala konserter

När Borgholms kommuns krisledningsstab samlades på måndagen diskuterades bland annat digitala konserter och presentkort till anställda för att stödja det lokala näringslivet.

Öland

Borgholm: ”Partipolitikens skiljelinjer blir för ett tag mindre viktiga”

De politiska partierna i Borgholms fullmäktige har tillsammans satt samman ett dokument hur man ska jobba tillsammans i Coronakrisen.