Högstadiet blir billigare än under förra omgången

Det blir kalmarföretaget P&E 63 Invest AB som bygger den nya högstadieskolan och därefter står som hyresvärd. Slutkostnaden för högstadieskolan ser ut att bli lägre än vid förra anbudsförfarandet.
Foto: Atrio arkitekter