Kraftfullt arbete på Sydöland bjuder in allmänheten

Nästa vecka hålls det första offentliga mötet med Kraftsamling Sydöland. Ett projekt som bidra till ett livskraftig och attraktivt Sydöland.
Foto: Karl-Oskar Karlsson