Krävs på 300 miljoner: Kommunen ifrågasätter stämning

Mörbylånga kommun har formulerat ett yttrandet till Tingsrätten gällande den stämning som Hussam Salman riktar mot dem, angående byggnation av flerfamiljshus i hamnen i Mörbylånga. Man menar att projektet redan från början var förenat med stor osäkerhet och stora risker.
Foto: Natalia Johansson