Upprop: Landshövdingen vill ha ett öländskt museum

På fredagen skickade Länsstyrelsen i Kalmar ett brev till Historiska Museet i Stockholm med erbjudande om att öppna en filial på Öland. ”Öländska fornfynd hör hemma på Öland” är ett av budskapen i brevet.
Foto: Natalia Johansson