Ledare: ”Jag skulle aldrig klara att vara socialnämndens ordförande - den insikten har jag!”

Alla begriper att posten som socialnämndens ordförande är en av de mest utsatta roller du kan ha i vårt samhällssystem. Där bör det finnas en person med både nypor och silkesvantar.

Om Gunilla Karlsson, Mörbylångas socialnämndsordförande besitter de egenskaperna?

Jag kan henne för dåligt för att uttala mig rakt av om det. Där utgår jag från att majoriteten gjort en noggrann analys och funnit att Gunilla Karlsson är kvinnan för uppdraget.

Som socialnämndens ordförande är du chef över hela den social verksamheten i kommunen. Det handlar om känsliga ämnen - kommunens hälso- och sjukvård, äldreomsorg, hemtjänst, barn och vuxna som mår dåligt, nyanlända, missbruk, familjefrågor...

Detta är en ledare i Ölandsbladet. Tidningens politiska hållning är obunden och ledaren ska fungera som en röst för Öland.

Listan kan göras så oerhört lång.

Socialnämndens ordförande är ytterst ansvarig för 312,5 miljoner kronor som ska fördelas bara under 2019. 2020 är det nya 312,5 miljoner att fördela.

Hittills i år ligger socialnämnden 6,6 miljoner i underskott. Det där finns nog en viss acceptans för både bland politiker, tjänstemän och vanliga kommuninvånare.

Att bli uppringd mitt i natten och kunna ge svar på svåra frågor finns säkert också förståelse för att det är svårt. Men att ge direkt felaktiga uppgifter, om en familj som redan uppenbart befinner sig i ett totalt trauma är inget som en socialnämndsordförande ska göra. Det är också Gunilla Karlsson med ett par dagars distans fullt medveten om och därmed ångerfull.

Att till reporter på fredagen säga att denne får återkomma på måndag med frågor eftersom hon är upptagen med Ölands Skördefestjobb är inte förenligt med rollen som socialnämndens ordförande. Då har Gunilla Karlsson inte förstått allvaret i det hon har gjort eller heller inte sitt uppdrag. Att vara socialnämndens ordförande är hantera svåra frågor rätt och skyndsamt.

Att hänvisa upprörda pensionärer som hastigt blivit av med sin möjlighet att få hjälp med matleveranser från restauranger, till kommande möte någon månad bort är inte att hantera frågor skyndsamt.

Att ta upp frågor som redan tagits beslut om i socialnämnd och att ändra i socialnämndens protokoll är väl milt uttryckt inte heller sådant som en socialnämndsordförande ska syssla med.

Uppgiften som socialnämndens ordförande är sannerligen inte lätt. Jag skulle själv omöjligt klara av rollen. Den insikten har jag.

Läs mer

Öland

Chrous Mixtus ser fram emot Amerikakväll

Chorus Mixtus hade på måndagskvällen sitt årsmöte i Cirkelhuset i Löttorp. Det hanterades elegant av kvällens ordförande Johan Barkevall.

Öland

Börskrönika: Europas börser / börjar nu falla

För ett par decennier sedan gick en våg genom näringslivet, företagen skulle binda så lite kapital som möjligt i lager. ”Just in time” var slagordet. Istället skulle transporter ila från underleverantörer till sammansättningsfabriker med rätta komponenter i exakt tid - så sent som möjligt men alltid i tid.

Öland

Peter Boström: ”Vi har faktiskt Kalmar att tacka för att vi är vi!”

Det är tur att vi har Kalmar. Kalmar är på något sätt det som förenar oss ölänningar.

Insändare

Insändare: Olagligheter kring kooperativt äldreboende?

Politiken är överens om behovet av ett nytt särskilt boende i Mörbylånga kommun. Men vänstermajoriteten har fastnat för ett koncept med kooperativa hyresrätter (KHR), som en marknadsaktör har presenterat för dem. Nu vill man att fullmäktige ska besluta om upphandling av en ”samarbetspartner”, som bland annat ska bilda en ekonomisk förening för byggnation och drift av ett särskilt boende om 48 platser.

Öland

Personal på äldreboende avstängd: Knäade och tvingade ner äldre på golvet

När en boende på ett äldreboende i Mörbylånga kommun lyfte en knytnäve och knäade en personal gick denne till motattack. Det slutade med att två arbetskamrater fick ingripa för att rädda situationen.

Insändare

Insändare: Alla hjärtsjuka barn i Kalmar län ska ha chansen att bli vuxna

2018 föddes 25 barn med hjärtfel i Kalmar län. Av dessa behövde åtta opereras eller behandlas med kateter de första levnadsåren. Även om många hjärtfel numera går att åtgärda framgångsrikt så kommer uppskattningsvis omkring hälften av dessa barn behöva följas upp i vuxensjukvården, ibland livet ut. Detta ställer krav på vården och forskningen.