Ny ordförande för Bredsättra-Sikehamns Hembygdsförening

Sockenstugan i Bredsättra var i det närmaste fullsatt när hembygdsföreningen höll sitt årsmöte i slutet av mars. Mötet inleddes med att ordförande Staffan Lindqvist hälsade de närvarande välkomna, varefter parentation hölls för under året bortgångna medlemmar.
Foto: Anders Thulin