1. Avdelningararrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Olaglig taxa stoppas - kommunen har gynnat näringar på hushållens bekostnad

För billigt, dessutom olagligt - lantbruk och campingar har under lång tid felaktigt gynnats av Borgholms kommun på de vanliga vattenkundernas bekostnad.
– De har fått subventioner av kommunen via vattenkollektivet och det är inte lagligt, säger Carl Malgerud, styrelseordförande Borgholm Energi.
Jordbruk och campingar med kommunalt vatten i Borgholms kommun har gynnats av kommunen på hushållens bekostnad. ”Och det är inte lagligt”, säger Carl Malgerud, styrelseordförande Borgholm Energi.
Foto: Arkiv

Vattentaxan är på väg att chockhöjas för campingarna och lantbruken i Borgholms kommun, detta efter många år med fel avgift.

Carl Malgerud, styrelseordförande för Borgholm Energi, förklarar bakgrunden:

– Campingar och lantbruk är avtalskunder, det betyder att de kan anslutas i mån av möjlighet och Borgholm har ett stort antal avtalskunder. Avtalskunderna måste betala sin del av kostnaden, de får enligt lag inte subventioneras av vattenkollektivet.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på olandsbladet.se, appen MinÖlandsbladet och e-tidning tis, tors, lör. Endast 1 krona första månaden! (ord pris 99 kr)

På uppdrag av en enig styrelse har Borgholm Energi genomfört ett taxeprojekt och upptäckt att så är fallet, vattenkollektivet (det vill säga hushållen) har tagit kostnader campingarna och lantbruken ska stå för.

– När det gäller campingarna har de jättefin taxa där det står att de har 75 procent i reduktion, det betyder att om du betalar 2 500 kronor i fast avgift för en gäststuga på tomten så betalar de 800 kronor för en stuga på campingen.

–  Sedan lång tid tillbaka har de alltså fått en subvention av kommunen, kollektivet har stöttat och det är inte lagligt, säger Carl Malgerud och betonar att vare sig campingarna eller lantbruken gjort något olagligt.

– Däremot har de debiterats för lite. Avtalskunder, främst lantbruk och campingnäringen, har haft en taxa som inte täcker baskravet i lagstiftningen, det vill säga att övriga abonnenter inte får subventionera avtalskunder. Men genom omarbetade taxor för båda näringarna rättar vi nu till detta.

Tillsammans kommer de 14-15 berörda campingarna att betala cirka 600 000 kronor mer per år för vattnet i och med den höjda taxan.
Foto: Arkiv

Dessutom har Borgholm Energi inte fått in rätt anslutningsavgifter. På flera campingar har Borgholm Energi upptäckt enheter som inte debiterats.

I den taxa som nu ska vidare för politiska beslut höjs förbrukningsavgiften med 25 procent i snitt, tillsammans kommer de 14-15 berörda campingarna att betala cirka 600 000 kronor mer per år för vattnet.

Även på lantbrukssidan höjs förbrukningstaxan, samtidigt kommer det att införas anslutningsavgifter ”som reflekterar utvecklingen i näringen.”

Höjningen av förbrukningstaxan motiveras med att det finns en obalans i den årliga fasta avgiften där vanliga kunder och de betydligt mer kapacitetskrävande lantbruken i princip betalar lika mycket.

– Någonstans bak i tiden tog fullmäktige beslutet att jordbruksfastigheter ska gå under taxan ”annan fastighet” och det får den ekonomiska konsekvensen, säger Carl Malgerud, som 2014 övertog ordförandeskapet i Borgholm Energi efter Stig Bertilssons (C) flera mandatperioder långa tid på posten.

Kollektivet har betalat för lantbrukens utveckling?

– I praktiken är det så. Däremot har lantbruken följt lagstiftningen, det är Borgholm Energi som inte haft koll på läget. Och om man ska vara välvillig hade Borgholm inte haft dagens vattennät om lantbruken och campingarna inte varit anslutna, men resan dit har kanske inte skötts helt efter regelboken.

Taxan höjs enligt förslaget med fyra kronor kubikmetern, vilket för det största anslutna lantbruket innebär 50 000 kronor inklusive moms mer i vattenkostnad per år.

Carl Malgerud anser att förändringen måste genomföras.

quote
Det handlar om att följa lagen och att få ordning och reda.

– Annars måste vi stanna upp och sätta P för fortsatt utveckling och enbart sköta dagens nät. Ur utvecklingssynpunkt har det som varit, varit bra, men nu går det inte längre. Vid fortsatt utveckling måste de vara med och betala, i annat fall måste vi nästan lånefinansiera all utbyggnad av nätet.

Ett näringsfientligt förslag?

– Nej, det handlar om att följa lagen och att få ordning och reda.

Politisk reaktion?

– Jag tror att alla partier gradvis köpt det här. Jag förväntar mig att det går rakt igenom med genomförande vid årsskiftet.

Näringens reaktion?

– Vi har försökt gå dem till mötes där vi kunnat och gjort allt vi kunnat för att se det från deras perspektiv och från lagens perspektiv. Men naturligtvis är det inte så att de står och tycker att det här är bra, några tycker att det är dåligt också.

Återbetalning, vi vanliga kunder har ju betalat för mycket?

– Nej, det blir det inte. I och med ny taxetillämpning finns det ingen bas för återbetalning.