”Ölänningarna är kloka och informerade”

Inom sjukvården märker Åke Åkesson, verksamhetschef på Borgholms hälsocentral att ölänningarna är både lugna och välinformerade.
Åke Åkesson, verksamhetschef på Borgholms hälsocentral.
Foto: Kenth Jönsson

– Det är nästan ingen som inte behöver vård som söker oss, men de som behöver känner sig trygga i att komma. Det märks att det är allt fler som använder sig av vårt erbjudande om att ha digitala vårdmöten, säger Åke Åkesson.

Personalstyrkan är densamma som annars.

– Vi arbetar precis som vanligt och har kapacitet att hjälpa de som behöver oss.

På flera orter finns separata tält uppsatta nära entrén för att minimera eventuell smittspridning.

– Eftersom att ölänningarna är kloka och informerade så ringer de till oss istället för att bara komma till vårdcentralen när de har luftvägsbesvär eller så sköter de om sig själva hemma.

Åke säger att arbetssättet hälsocentralerna i Borgholms kommun använder sig av inger trygghet då det alltid går att kontakta sin läkare själv. Han ser inget behov av att ett tält sätts upp som situationen är nu.

Det talas mycket om att riskgrupper ska undvika folksamlingar. Vad gäller?

– De som har allvarliga kroniska sjukdomar och/eller är över 70 år rekommenderas särskilt att försöka skydda sig från smitta. Där ingår både att undvika större folksamlingar och att vara försiktig med kontakter med människor där man inte kan hålla ett säkert avstånd på minst två meter och undvika droppsmitta såsom till exempel nysningar.

Det är många äldre som väljer att isolera sig. Är det något du rekommenderar?

– Kontakt med enstaka människor som inte alls har några sjukdomssymtom och håller sig på ett par meters avstånd är riskfritt, säger Åke.

Han tillägger att man ska vara uppmärksam på att man då tänker på dörrhandtag och andra ytor där handkontakt annars kan överföra smitta.

Fakta:

Så kan vi tillsammans minska smittspridningen

Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet uppmanar allmänheten att:
* Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
* Avstå från att göra icke nödvändiga besök på äldreboenden eller sjukhus samt att helt avstå från sådana besök om man känner sig sjuk.
* Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
* Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan personer över 70 år att stanna hemma, och helst inte ens gå ut för att exempelvis handla mat.

– En god regel, inte bara nu, är att aldrig röra sig själv i mun, näsa eller öga utan att ha tvättat händerna.

quote
Om smittspridningen avtar under sommaren som många tror så kommer den att sätta fart igen under hösten

Vilka tillhör riskgrupper?

– Om man har olika typer av kroniska lungsjukdomar där KOL är den vanligaste tillhör man riksgruppen. En liten grupp av dessa, cirka 500 personer i landet, är de som har Alfa-1 antitrypsinbrist. Av dessa finns cirka fem på Öland.

När tror du att allt återgår till det normala igen?

– Jag tror att det kommer att dröja länge innan allt blir som vanligt igen. Om smittspridningen avtar under sommaren som många tror så kommer den att sätta fart igen under hösten, säger Åke.

Läs mer

Coronavirus

Första dödsfallet i covid-19 i Kalmar län

Det senaste dygnet fick länet sitt första dödsfall i covid-19. Det gäller en man i 85-årsåldern som avlidit.

Öland

Borgholm: ”Näringslivet är det viktigaste vi har”

– Likviditeten är det största problemet. Nu hjälper vi till att kapa kostnaderna för våra medlemmar.

Coronavirus

Borgholm: Kommunen köper in mer konst

Borgholms kommun har beslutat sig för att utöka konstinköpen, som ett led i att stötta lokala konstnärer.

Coronavirus

Covid-19: Två smittade på särskilt boende

Två personer på ett särskilt boende i länet har under onsdagen bekräftats smittade med det nya coronaviruset.

Öland

Borgholms kommun söker vikarier

Borgholms kommun är i behov av fler timvikarier.

Öland

Borgholm: ”Partipolitikens skiljelinjer blir för ett tag mindre viktiga”

De politiska partierna i Borgholms fullmäktige har tillsammans satt samman ett dokument hur man ska jobba tillsammans i Coronakrisen.