Öppnas för samåkning igen i Färjestaden - ”Framtida utveckling”

13 november återöppnas samåkningsparkeringen vid Träffpunkten i Färjestaden.