Oroliga lantbrukare i möte om vattendom

Många oroliga lantbrukare samlades på tisdagskvällen till möte med representanter från LRF Sydost. Orsaken var Borgholm Energis ansökan om vattendom vid Lindby/Sörby-formationen och Lindby kanal, vad det kan komma att innebära samt vad lantbrukarna kan göra.
Foto: Carin Svensson