Överskott på 170 miljoner för Region Kalmar

Region Kalmar län redovisar ett resultat på 170 miljoner kronor för 2019. Det är 48 miljoner bättre än budget.