På måndag startar broarbetet på högbrodelen: ”Blir bökigt de första dagarna”

På måndag, den 18 mars, börjar arbetet på med att renovera den norra sidan av högbrodelen.
– Det blir den värsta dagen för trafikanterna. Räkna med att det blir bökigt de första dagarna när barriärer ska plockas fram, säger Svevias platschef Kent Johansson.
Från vänster: Kent Johanson, platschef på Svevia, Marcus Ohlsson, byggledare på Trafikverket, Daniel Andersson, trafikplanerare på Kalmar Länstrafik och Johan Wesley, Trafikverkets projektledare.
Foto: Natalia Johansson

Underhållsarbetet på den norra sidan av Ölandsbrons högbrodel påbörjas på måndag och beräknas vara klart den 17 juni 2019. Under arbetsperioden kommer det endast vara ett körfält öppet i vardera färdriktning. Varje körfält är 3,5 meter brett och hastighetsbegränsningen är 70 kilometer i timmen.

Varje körfält är 3,5 meter brett och hastighetsbegränsningen är 70 kilometer i timmen. Bilden illustrerar hur det ser ut sett från Öland.
Foto: Trafikverket

Det som ska göras under denna period är: att montera ett katodiskt skydd på kantbalk, räcket ska målas, yt- och grund-avloppen ska bytas ut, beläggning fräsas bort samt det ska dit ny broisolering och beläggning.

Katodiskt skydd?

– Det innebär att vi stoppar ström i armeringen i betongen. Vi stoppar in ett anodnät och parallellt med nätet sitter det kontrollsensorer. Strömmen vi för in är så svag och kan jämföras med fyra milliampere, säger Johan Wesley, projektledare för Trafikverket.

Denna metod motverkar framtida korrosion. Över nätet läggs det sedan tre centimeter av betong och livslängden förväntas bli upp till 40 år.

Trafikverkets platschef Johan Wesley beskriver hur det katodiska skyddet på bron fungerar. ”Det innebär att vi stoppar ström i armeringen i betongen”
Foto: Natalia Johansson

Liksom tidigare år ska linjebusstrafiken prioriteras.

– Denna gång har vi ingen prova-på kampanj, men vi har ändå bussprioritering. Sitter det fler på bussen så blir det färre köer, säger Daniel Andersson, trafikplanerare på Kalmar Länstrafik.

Svevias platschef Kent Johansson påtalar problematiken som uppstår när trafikanterna som kör förbi arbetsplatsen inte håller hastigheten.

– Det största problemet vi har det är när det är gles trafik. Då kör folk väldigt fort. Är det 70 så kan folk köra förbi i 100 kilometer timmen. Under tiden då det är köer minskar hastigheterna.

Johan Wesley, Trafikverkets projektledare och Daniel Andersson, trafikplanerare på Kalmar Länstrafik och Johan Wesley hoppas att fler väljer att åka kollektivt.
Foto: Natalia Johansson

Läs mer

Öland

Chrous Mixtus ser fram emot Amerikakväll

Chorus Mixtus hade på måndagskvällen sitt årsmöte i Cirkelhuset i Löttorp. Det hanterades elegant av kvällens ordförande Johan Barkevall.

Öland

Olycka: Två bilar kolliderade

Flera bilar är inblandade i en trafikolycka på väg 136 i höjd med Äleklinta.

Öland

Börskrönika: Europas börser / börjar nu falla

För ett par decennier sedan gick en våg genom näringslivet, företagen skulle binda så lite kapital som möjligt i lager. ”Just in time” var slagordet. Istället skulle transporter ila från underleverantörer till sammansättningsfabriker med rätta komponenter i exakt tid - så sent som möjligt men alltid i tid.

Öland

Stormen: Fortfarande strömlöst och träd över hus

Räddningstjänsten på Öland har tvingats till flera utryckningar då vind och hagel drabbat Öland.

Öland

Peter Boström: ”Vi har faktiskt Kalmar att tacka för att vi är vi!”

Det är tur att vi har Kalmar. Kalmar är på något sätt det som förenar oss ölänningar.

Öland

Trafikfara: Brunnslock på vägen

I januari skrev Ölandsbladet om en incident på norra vägen i Borgholm. I torsdags kväll var det dags igen.