Peter Boström: ”Kaj Kindvall - som Spotify, fast bättre!”

Visa mig ditt blandband och jag ska visa mig vilken människa du är!