Peter Boström: ”När en gris skulle marknadsföra Öland!”

Grisen hette Jolanta och hon fick hela Ölandsbron avstängd för att kunna skutta fram på högbrodelen.