Så mycket pengar till varje elev

I skolans budget ingår skolpengen som följer med varje elev oavsett var hen väljer att gå i skola. Det kan handla om andra kommuner eller på friskolor.
Foto: Arkiv