Stinkande problem - nu får kommunen ladda kanonen: ”Sista utvägen”

”Det stinker.”
Nu kan Borgholm sätta in de vapen som behövs för att få slut på odören från skarvkolonin i sundet utanför Kapelludden.
I arsenalen finns bland annat jakt, skrämmor och gasolkanon.
Foto: Alexander Jensen