Tusentals kycklingar plågas inför slakt

Enligt veterinärer som inspekterar slakten hos Guldfågeln kommer det i genomsnitt 1 800 kycklingar med brutna vingar till slakteriet varje dag.
Veterinärer har sedan lång tid larmat om att många av de kycklingar som kommer till slakteriet hos Guldfågeln och som kommer dit med lastbil har brutna vingar.
Foto: Malin Edeborg

Redan för ett år sedan kom det larmrapporter från de veterinärer som kontrollerar alla slakterier i Småland och på Öland om att ovanligt många kycklingar som kom till Guldfågelns slakteri var skadade. På Livsmedelsverket säger veterinär Ulrika Lind att det kan bryta mot djurskyddslagen som säger att djur skall skyddas mot onödigt lidande.

– Kycklingarna har benhinnor som innehåller väldigt mycket nerver runt alla ben. Går benet sönder så gör det ont, de blir stressade och utsätts för onödigt lidande, säger veterinär Ulrika Lind.

Livsmedelsverkets veterinärer har beräknat att det i genomsnitt kommer 1 800 kycklingar med brutna vingar till Guldfågelns slakteri. Företagets egna beräkningar är att det är omkring 500 kycklingar om dagen som slaktas med brutna vingar.

Hur länge har ni känt till problemet?

– Vi har mätt vingskador i mer än ett decennium, och hela tiden haft låga siffror, kring 0,25%.Efter att vi tyckt oss se en ökning förra året, uppemot 0,5%, agerade vi omedelbart och genomförde en kartläggning vilket utmynnade i ett omfattande projekt, säger Anita Pettersson som är primärchef vid Guldfågeln.

Vad gör ni för att förhindra att det även fortsättningsvis kommer kycklingar med brutna vingar?

– Projektet innebär att vi tillsammans med kontrakterade lantbrukare och lastningsföretag kontrollerar och mäter olika punkter i processen för att klargöra var skador kan uppstå.Även om vi ännu inte har någon förklaring till den ökning vi uppmärksammade, ser vi redan nu en nedåtgående trend.

– Vi jobbar vidare för att komma ännu längre och vi följer Svensk Fågels djurskyddsprogram för att se till att vi har bästa möjliga djuromsorg.

Varje dag slaktas det omkring 100 000 kycklingar på Guldfågelns slakteri. De flesta kycklingarna har lastats maskinellt hos uppfödarna, där en maskin fångar in djuren från marken och för dem vidare upp på ett rullband. Därefter lastas de in i lådor som tas med långtradare till slakteriet. Där hängs de upp i fötterna och tas med ett rullande band till ett strömförande vattenbad som bedövar kycklingarna innan slakten.

Läs mer

Öland

Chrous Mixtus ser fram emot Amerikakväll

Chorus Mixtus hade på måndagskvällen sitt årsmöte i Cirkelhuset i Löttorp. Det hanterades elegant av kvällens ordförande Johan Barkevall.

Öland

Ilkos missräkning: ”Klent resultat, ändå plus”

Efter flera goda år i följd gjorde Borgholm en ekonomisk dip 2019.

Öland

Börskrönika: Europas börser / börjar nu falla

För ett par decennier sedan gick en våg genom näringslivet, företagen skulle binda så lite kapital som möjligt i lager. ”Just in time” var slagordet. Istället skulle transporter ila från underleverantörer till sammansättningsfabriker med rätta komponenter i exakt tid - så sent som möjligt men alltid i tid.

Öland

Peter Boström: ”Vi har faktiskt Kalmar att tacka för att vi är vi!”

Det är tur att vi har Kalmar. Kalmar är på något sätt det som förenar oss ölänningar.

Insändare

Insändare: Olagligheter kring kooperativt äldreboende?

Politiken är överens om behovet av ett nytt särskilt boende i Mörbylånga kommun. Men vänstermajoriteten har fastnat för ett koncept med kooperativa hyresrätter (KHR), som en marknadsaktör har presenterat för dem. Nu vill man att fullmäktige ska besluta om upphandling av en ”samarbetspartner”, som bland annat ska bilda en ekonomisk förening för byggnation och drift av ett särskilt boende om 48 platser.

Öland

Personal på äldreboende avstängd: Knäade och tvingade ner äldre på golvet

När en boende på ett äldreboende i Mörbylånga kommun lyfte en knytnäve och knäade en personal gick denne till motattack. Det slutade med att två arbetskamrater fick ingripa för att rädda situationen.