Ölandsbladet erfar - dessa två kvar om skolchefsjobbet

18-5-2 – skaran av kandidater till det lediga skolchefsjobbet i Borgholm krymper stadigt.
I november kan kommunstyrelsen fatta beslut om vem som får jobbet.
Foto: Marcus Palmgren