Kraftsamling Sydöland: ”Väldigt stolta hur långt vi kommit”

Kraftsamling Sydöland bjöd ikväll in till uppföljningsmöte som bestod av information från arbetsgruppen. Lokala röster berättade kring utvecklingen av Sydöland och Ulla Herlitz föreläste om lokal utveckling.
Foto: Natalia Johansson