Vill gräva bort vass från Torpmossen

För att förhindra stora variationer i vattenståndet i Torpmossen ansöker en markägare om tillstånd att få gräva bort vass med rötterna på ett område i mossen.
Foto: Maria Wiell