Borgholm: Kommunen köper in mer konst

Borgholms kommun har beslutat sig för att utöka konstinköpen, som ett led i att stötta lokala konstnärer.